AukceFM
-49 AUKCÍ| 33603 REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ | 56 UŽIVATELÉ ONLINE | Zář 19, 2021 13:44:46
Zásady ochrany osobních údajů

Souhlasím jako subjekt údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých osobních údajů, které jsem zde uvedl v rámci registrace na Aukčním portálu AukceFM (dále jen AukceFM) pro účely registrace a provádění služeb v rámci AukceFM, a které uvádím výše a také se zpracováním údajů shromážděných či generovaných při mém využívání AukceFM. AukceFM se rozumí webová služba Statutárního města Frýdek-Místek, dostupná na internetových stránkách https://www.aukcefm.cz/.
Souhlas uděluji správci osobních údajů, tj. provozovateli AukceFM, Statutárnímu městu Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643, na dobu trvání mé registrace na AukceFM.
Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že poskytnuté osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuji se správci písemně oznamovat jakoukoliv změnu uvedených osobních údajů.
Beru na vědomí, že poskytnutý souhlas jsem oprávněn kdykoli odvolat, a to formou žádosti o zrušení registrace na AukceFM učiněnou osobně v sídle správce.
Souhlas s výše uvedenými podmínkami je podmínkou pro registraci do AukceFM.